Alternativ tekst

De to typene gravering på doppskoa på Lund-slirene