Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

murul.no

... vil i løpet av 2017 få ny adresse: murul.arbeidskar.no

murul.no er et nettsted som handler om knivkultur i Trøndelag. Hovedvekta vil ligge på knivtradisjonen som har sitt tyngdepunkt i Meldal, men også andre emner innafor trøndersk knivkultur vil bli berørt.

murul.no er nå et avslutta kapittel. Eventuelt nytt stoff om kniver vil bli publisert på nettmagasinet arbeidskar.no

Kniv i Meldal

Meldal og området rundt har en helt spesiell stilling i trøndersk knivkultur. Her presenteres den meldalske knivhistoria, blant anna basert på et større registreringsarbeid gjort i 2004 i samarbeid med Meldal historielag og Sverresborg Trøndelag folkemuseum.

Kniver
Kniv i Meldal

Under dette avsnittet presenteres noen utvalgte emner til den trønderske knivhistoria.

 

Kniver

 

 

Føg med

Få melding om nyhetene og oppdateringene nedenfor ved å abonnere på nyhetskanalen:

Nyhetskanal (Klikk)

[Les mer ...]

Nytt

 

I den seinere tida er følgende dokumenter lagt til:

 

 

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2012