Alternativ tekst

Tre av de eldste knivene i mitt materiale, men hvor gamle? (Kniven til venstre er i realiteten mye mindre enn de to andre, omtrent som en litt stor sprettekniv)