Alternativ tekst

Bensållå fra 1834 og kniv fra 1903 med "Meldals-triplett"