Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Kniver og andre gjenstander

Det er dette det dreier seg om. Gjenstandene som i dag forteller oss om tidligere tiders handverkskunnskap, dyktighet og teknikker, om smak og behag, og om redskapsbehov. Og som såleis gir ett av de små utgangspunktene for forståelse av historia og menneskenes liv.

Gjenstandstyper

I første rekke vil jeg ta for meg de gjenstandtypene som hører til i knivkulturen. Etter hvert kan det bli ett og anna sagt om andre gjenstandtyper, mer eller mindre beslekta med emnet kniv.
Junger ligger nære til, de er jo faktisk en type kniver. "Bensållåer" - høvrer av reinshorn er interessante, og heinkopper kan også være verd å se nærmere på.

Hvordan omtalen av gjenstander er bygd opp

Kniver, både brukskniver og staskniver, får her en mer overordna presentasjon - hva er typisk ved Meldalsknivene? Det spesielle ved hve enkelt knivmakers produksjon blir omtalt under Knivmakerne. Dette gjelder både der vi veit hvem knivmakeren er, og der vi bare veit at vi har én spesiell knivmaker, uten at vi veit hvem han er.

Når det gjelder slirer og knivbelter vil den enkelte handverkeren som er kjent, og som ikke har hovedomtalen som handverker, bli omtalt i den overordna gjennomgangen under dette avsnittet.

Bildene

av gjenstandene blir presentert på forskjellige vis: Enten bare i den løpende teksten, som klikkbart bilde som gir større utgave av bildet i egen sideramme, eller som bildespill. Når gjenstanden er i privat eie, blir eier aldri angitt.

Reisende

En stor del av knivene som er registrert i Meldal er laga av reisende, eller tatere, om man vil. Dette er ofte flotte arbeider, men de hører ikke til den knivtradisjonen som omtales her. Etterhvert vil jeg allikevel lage en liten presentasjon av disse knivene, fordi de fortjener å bli vist fram, og fordi de kan være av interesse for folk som arbeider med det vanskelige feltet "taterknivologi". De reisende merka ikke arbeidene sine, og - nettopp - reiste rundt, slik at det er ekstra vanskelig å forske på dette området av norsk knivhistorie.

[Oppdatert 31.3.2008. Arvid Hoff]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2009