Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Knivmakerne i Meldal

Knivtradisjonen i Meldal-området er i første rekke dokumentert ved de enkelte knivmakernes produkter. Desverre blei få av arbeidene stempla, og det fins ikke noe i offisielle kilder som viser oss hva den enkelte knivmaker produserte.

Derfor er det ikke så enkelt å finne fram til hvem de var, knivmakerne i bygda. Men noen få finnes i skriftlige kilder, og noen til har kommet fram gjennom muntlige kilder. Under denne avdelingen skriver jeg om det jeg veit pr. i dag, pluss det jeg forløpig mener er gode teorier.

Når kildene ikke er spesifisert, er opplysningene henta fra bygdeboka og/eller folketellingene.

Navneform og gardsnavn

De fleste av disse knivmakerne eksisterte i tider da navneformer kunne variere mye etter kilder, tid og sted. Når det er åpenbart at samme mann gikk under orksjellige navn, har jeg redegjort for dette. Ellers har jeg prøvd å holde meg til navneformene i bygdeboka. Det betyr f. eks. at jeg skriver Jon Jonsson Lund, og ikke John Johnsen Lund,som kanskje ville vært en mer gjengs form i dag. Jeg gjør det slik for å få konsistens, og fordi jeg liker denne formen best.
Når jeg viser til bosted/gard uten å presisere nærmere, er dette bostedet/garden vedkommende primært er ført opp under i bygdeboka.

[Skrevet 10.12.2007 Arvid Hoff]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2009