Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Digitale kilder

De fleste digitale kilder jeg har brukt er nettbaserte. Nettbaserte kilder kan være til stor nytte når en jobber med med historisk stoff, stadig mer av det historiske kildematerialet blir digitalisert og gjort tilgjengelig på internett. Ofte er materialet godt strukturert og har bra søkefunksjoner. Men husk også at nettet har blitt et medium for alle, uten noen overordna redaksjon eller anna kvalitetssikring. Vær derfor skeptisk til kilder som ikke har et tydelig og autoritativt opphav.
En grei innføring i kildekritikk finner du f. eks. hos Høyskolen i Bergen, biblioteket.

Kilder på internett

Mange steder i teksten er det lenka direkte til et informasjonselement som ligger på nettet, og der det er relevant er det lenka til generelle kilder. Her er en oversikt over generelle kilder brukt i utarbeidelsen av materialet, også kilder det ikke er direkte henvist til.

Digitalarkivet
Drives av Arkivverket, og inneholder en mengde digitaliserte historiske kilder. Viktigst hittil har vært folketellingene, men nå er arbeidet med å skanne gamle kirkebøker kommet så pass langt, at det for mange vil være et vel så viktig tilbud.

Folketellingene inneholder mye av interesse for knivhistorikere. For eks. vil et søk på yrker som starter med "kniv-" i 1865-tellinga gi 18 treff. De fleste med yrke knivarbeider, men også knivmager, knivsmed, knivfabrikant og knivopsetter. Ikke uventa er 14 av disse i Oppland.

Vær merksam på at kirkebøkene ikke er transkribert, man må altså fortsatt beherske gotisk handskrift for å ha nytte av det eldste materialet.
Man kunne ønska seg et bedre design på heile nettstedet ogen enklere søkefunksjon til folketellingene, men med litt øving går det bra.Leit litt rundt, kanskje finner du spennende ting f. eks. i Digitalpensjonatet ?

Norsk folkemuseums bildedatabase
inneholder, lite overraskende, bilder av gjentander og bilder som finnes i museets samlinger. I søkegrensesnittet kan du velge om du vil søke på begge kategorier eller bare en. Ikke så svært avanserte søkemuligheter, men de virker bra. Det er ofte lurt å bruke geografisk avgrensing.
Desverre er mange av bildene av nok så dårlig kvalitet, men en viss informasjonsverdi har de jo gjerne allikevel.

Rygh, O: Norske Gaardnavne
Dette fantastiske verket av professor i historie ved Universitetet i Oslo, Oluf Rygh, blei utgitt i 18 bind fra 1897 til 1918, med et tilleggsbind i 1924. Verket inneholder tolkninger og historiske opplysninger om navnene til alle matrikkelgårdene Norge. Stoffet blei samla inn i forbindelse med revisjonen av matrikkelen som starta i 1878, som blant anna hadde til formål å fornorske de danskprega navneformene. Ikke direkte knivrelevant, men spennende stoff når en allikevel skal sette seg inn i gardshistorier. Gjort tilgjengelig på nett gjennom Dokumentasjonsprosjektet til universitetene i Oslo, Bergen Trondheim og Tromsø. Her finnes også mye anna stoff som kan være av interesse for lokalhistorikere.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
i søkbar form er også en del av Dokumentasjonsprosjektet, og kan være til hjelp når en står fast på ordvalg og -form. Legg merke til de spesielle trunkeringstegnene, og bruk disse. (Men formæling fant jegfor eksempel ikke. Men jeg bruker det nå lell, jeg syns det er et fint ord. Og det betyr å gifte seg på gammedags).

 

Andre digitale kilder

DiS-ST Trollheimen: Diverse CD-er med historiske kilder
DiS-ST Trollheimen er ei lokal gruppe for Meldal og Rennbu av DIS-Sør-Trøndelag, som da, selvfølgelig, er et lokallag av DIS-Norge. DIS står for data i slekstsforskning, og organisasjonen er svært aktive både når det gjelder fremme av bruk av programvare for slektsforkningarbeid og digitalisering av historisk kildemateriale som er av interesse for slekstforskere.
DIS-ST-Trollheimen har gjort en kjempejobb med skanning av kirkebøker fra Rennebu og Meldal, og skifteprotokoller fra Orkdal sorenskriverembete. Sjøl om flere av kirkebøkene nå er lagt ut i Digtalarkivet, er det her fortsatt mye kildemateriale som bare er lett tilgjengelig ved gjennom dette arbeidet. Liste over CDene med innhold finner du her.

 

 

[Oppdatert 15.06.2008 Arvid Hoff]

Nytt

På denne sida finner du:

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2008