Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Trykte kilder

Denne oversikten viser hvilke trykte kilder som er brukt i arbeidet med murul.no. Henvisningene i teksten er lenka til innførslene på denne sida. Har du lyst til å sjekke kildene, gå på ditt lokal folkebibliotek - der har de boka, eller de skaffer den.

Om Meldal

Meldal Bygdebok
    Meldal, kommunen, [1956-1993]. 6b. ill.
  

Flock, Alexander Baggesen
      Husflid i 1860
   I: Meldalen II. Optegnelser og folkeminder. Ved E Støren [red.]
   U.s., Sætrykk af "Orkdølen" 1908. 257s.

Flock, Alexander Baggesen
      Klædedragter
   I: Meldalen II. Optegnelser og folkeminder. Ved E Støren [red.]
   U.s., Sætrykk af "Orkdølen" 1908. 257s.

Om kniver, knivmakere og knivhandverk

Bergland, Håvard
      Kunsten å smi. Teknikk og tradisjon
   Oslo, Gyldendal 2000. 390s. ill.
   ISBN 82-05-27442-8

Grudt, Anders O
      En gammel jæger. I: Dovre, Opdal og Orkladalen. (Kjenn ditt land, II)
   U.s, u.å. 142s.

Kostveit, Øystein
      Norsk knivbok. Kniven i nosk folkeliv og formkultur
   Oslo, Universitetsforlaget 1985. 144s. ill.
   ISBN 82-00-07503-6

Thoresen, Per
      Litt av hvert om kniver
   Trondheim, Tapir c1998. 182s. ill.
   ISBN 82-519-1267-9

Historie, kulturhistorie, andre gjenstander

Flekstad, Kaspar
      Omstreifere og sigøynere. Studier over fantefolkets opprinnelse. Bidrag til nordisk kriminologi
   Oslo, Aschehoug 1949. 254s. ill.

Fossberg, Jorunn
      Draktsølv
   Oslo, Universitetsforlaget c1991. 205s. ill.
   ISBN 82-00-07340-8

Lund, Wilhelm
      Nogen nordenfjeldske høvrer. I: Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen.
   Aarsberetning 1916-17
   Trondhjem 1918. 52s. pl.
  

Norsk Bunadleksikon
       Haugen, Bjørn Sverre Hol, redaktør
   Oslo, Damm 2006. 4b.ill.
   ISBN 82-04-10819-2

Sandvik, Pål Thonstad
      Mekanisk Industri i en europeisk periferi. Fabrikken ved Nidelven 1843-76
   Oslo, Ad Notam Gyldendal 1994. 254s. ill.
   ISBN 82-417-0367-8

Sundt, Eilert
      Om husfliden i Norge
   Kristiania, 1867-68. XXII, 324 s.
   Finnes også i digital form

Sveen, Dag
      Fra folkekunst til nasjonalt kunsthåndverk. Norsk treskjæring 1847-1879
   Oslo, Pax 2004. 291s. pl.
   ISBN 82-530-2379-0

Nærliggende områder

Elda, Konrad Magnus
      Gardtales i Orkland. 2. utg.
   [Orkanger], 1974. 406s.
  

 

[Oppdatert 14.01.2007 Arvid Hoff]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2008