Kniv i Trøndelag - historie, handverk, kultur

Om murul.no

Formålet med dette nettstedet er å presentere kunnskap om trøndersk knivmakeri og knivkultur i historisk perspektiv. Hovedvekta vil ligge på knivmakeriet i Meldalsområdet, som er ett av kjerneområdene for trøndersk knivkultur.

Eierskap og drift

murul.no eies og drives av Arvid Hoff, som også har formgitt nettstedet, skrevet alle tekster og er ansvarlig for de fleste illustrasjonene.

Nettstedet er et hobbyprosjekt, og utviklings- og oppdateringstakten vil være prega av det. Men det er en klar intensjon at nettstedet skal vokse jamnt og trutt, i takt med utviklinga av nye kunnskaper og innsikter om emnet.

Bli varsla om nytt stoff og oppdateringer

murul.no vil stadig bli oppdatert, men med ujamne mellomrom. Nyheter og betydelige endringer i innholdet vil bli annonsert på heimesida.

For å slippe å følge med på sjølve nettstedet kan du abonnere på nyhetstjenesten (Nytt fra murul.no), hovr dette også blir varsla. Det gjør du ved å klikke på dette symbolet : nyhetskanal

Firefox, Opera, og Internet Explorer 7 har innebygde nyhetslesere, slik at du kan lagre denne nyhetskanalen, og få varsel automatisk når det kommer nytt stoff på murul.no. De som fortsatt bruker Internet Explorer 6 eller eldre må skaffe seg en egen frittstående nyhetsleser. (Les mer om nyhetskanaler (News feeds, RSS) på lenke ut Wikipedia).

 

Formgiving og standarder

Formgivninga av murul.no er basert på bruk av stilark (CSS) og xhtml, og skal følge standardene for dette. Designet er testa i nyere versjoner av Opera og Firefox, samt Internet Explorer 6.11 og 7, og fungerer bra i alle lesere. (I IE 6.11 blir en del linjeavstander dobla, og i menyen i høgre spalte gjentas siste del av nederste menylinje. Jeg kommer ikke til å bruke flere timer på å finne den subtile årsaken til at IE 6.11 ikke får til dette. En bra beskrivelse av problemene med gamle nettlesere finner du her). Jeg vil allikevel anbefale at IE 6-brukere oppdaterer versjon 7 eller en av de andre leserne. Det blir penest slik. Nedenfor finner du lenker til nyeste versjon av alle disse nettleserne.

Jeg har desverre ikke hatt tilgang til å teste murul.no i Safari eller andre leser for Mac, men mener og håper de skal fungere bra. Skal testes ved første høve.

Opphavrett og bruk av nettstedet

Denne opphavsrettsnotisen beskriver de generelle bestemmelsene som gjelder for dette nettstedet.

I samsvar med disse bestemmelsene er det fri anledning til å lenke til murul.no, heimesida eller en av undersidene, slik de framstår med innholde og design. Det er også tillatt å sitere fra murul.no, kildeangivelsen skal inneholde forfatter og adresse/lenke til sida sitatet er tatt fra.

Det er ikke tillatt å kopiere, gjengi eller lenke direkte til bilder eller illustrasjoner på murul.no uten skriftlig avtale med rettighetshaveren.

(En interessant framstilling av forhold rundt opphavsretten gis av Olav Torvund i denne artikkelen. Den faglige kvaliteten på framstillinga kan jeg ikke vurdere.)

Bilder 

Når ikke anna er nevnt, har Arvid Hoff opphavrett til bildene på nettstedet. Noen av bildene fra sjølve registreringsarbeidet er tatt av Torolf Hervik.

Noen få bilder uten angitt opphavsrett er kopiert fra gamle publikasjoner, hvor opphavsretten antas utgått.

Bilder med blå ramme er klikkbare, og fører til en større versjon av bildet som åpner i eget vindu. (I skikkelige nettlesere skifter ramma til oransje når du fører musepekeren over bildet, men ikke i Internet Eksplorer 6).

Bildespillene krever at du har installert flash-avspiller på maskina di, men det må du jo ha i alle fall. Om du ikke alt har det, finnes den her.

De gode hjelpere

For å kunne skape innholdet på murul.no har jeg vært avhengig av mye god hjelp fra mange mennesker. Idéer til utforming av registeringsprosjektet som er grunnstammen i materialet, hjelp til det praktiske registreringsarbeidet, gode kontakter og stor velvilje i Meldal, og "knivfaglige" innspill har vært av avgjørende betydning. Det vil føre for langt å nevne alle ved navn, og derfor blir ingen nevnt. Men min aller hjerteligste takk til dere alle sammen.

Og, det viktigste av alt: Takk til dere som med med stor velvillighet har stilt kniver og anna materiale til disposisjon for registreringsarbeidet.

Samarbeid

Både før, under og etter det sentrale registreringsarbeidet har jeg hatt et givende og hyggelig faglig samarbeid med Meldal historielag og Sverresborg Trøndelag folkemuseum.

Registreringsprosjektet blei delvis finansiert av midler fra Norsk knivforening.

Tidligere publisering

Deler av materialet er tidligere publisert i Årbok for Meldal historielag, og i Knivbladet, organ for Norsk Knivforening.

[Oppdatert 12.02.2008 av Arvid Hoff.]

Utforming og innhold © Arvid Hoff 2008