© Arvid Hoff 2011

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke fra rettighetshaver er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.)


Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

[ Denne teksten er hentet fra Kopinor ]